Aktuality


Dům čp. 330  (11)

Dříve hostinec Karla Raucha čp. 93 v katastru obce Bobr u bývalé konírny. Rok 1932.

 

proměna zde….


Proměny Žacléře (10)

Pohled na prodejnu v Červené kolonii.

 

proměna zde….

 


Stalo se před 50 lety.

Pozvání prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody do Žacléře, na oslavy 400. let hornictví na Žacléřsku a odpověď prezidentské kanceláře.

 

dokumenty zde….

 

 

 


Proměny Žacléře (9)

Pohled z náměstí ke kostelu. Vpravo hostinec „Zur Krone“ ( Do koruny). Kolem roku 1910.

 

proměna zde….

 

 

 


Dokument z roku 1570 o uhlí v okolí Žacléře

Letos uplynulo 450 let od sepsání listiny, v níž opat Křešovského kláštera povoluje Jacobu Rabemu, rychtáři obce Opawy, hledat a dobývat uhlí na pozemcích kláštera (tehdejšího držitele obce Lampertice). Toto je první doložitelný dokument o uhlí v okolí Žacléře. Tento dokument je uložen v polském wroclavském archívu. Kopie listiny s překladem ing. G. Fiedlera k nahlédnutí.

dokument zde….


MBT CUP BOBR 2020

Po delší odmlce pořádal v neděli 2. srpna CYKLO SKI TEAM ŽACLÉŘ na nově zbudovaném dětském hřišti v Bobru závody MTB CUP 2020 pro děti na kolech a odrážedlech.

video zde….

 


BORNFLOSS 2020

Již tradiční žacléřská rocková akce – Bornflossrock léto 2020 se letos i přes všechny koronavirové nástrahy konala 12.-13. června v areálu za bývalým Texlenem. O dvoudenní program se postarala téměř desítka kapel. Krátkou ukázku sobotních účinkujících zachycuje přiložené video.

video zde….

 


Zánik domu čp. 311

Z našeho okolí postupně mizí domy, které byly postaveny více než před sto lety. Jedním z těch, které postihl osud zániku, byl dům postavený v roce 1914 v ulici Horská. Natočil jsem časosběrný snímek o demolici tohoto objektu a z dostupných materiálů nastínil jeho historii.

video zde….

 

450 let hornictví na Žacléřsku

V letošním roce uplyne 450 let od první zprávy o nálezu uhlí na Žacléřsku. Opat Kašpar I. Hauser, představený cisterciánského kláštera v Grüssau v pruském Slezsku (dnešní Křešov v Polsku), povolil listinou ze dne 19. srpna 1570 Jacobu Rabemu, rychtáři z nedaleké pruské obce Oppau, hledat a dobývat uhlí v žacléřském okolí.

Hledal jsem alespoň malou zmínku o tomto významném výročí v městských médiích, nalezl jsem však pouze informaci o připravované akci Setkání hornických města a obcí ČR. 450. leté výročí nebylo nikde zmíněno. Nebylo právě toto významné výročí důvodem, díky kterému získal Žacléř pro letošní rok výsadu stát se pořadatelem, čímž dostal přednost před Kutnou Horou?

Pro připomenutí této velké události, která významně ovlivnila život této oblasti na velmi dlouhou dobu, jsem vytvořil krátké ohlédnutí za žacléřským dolováním černého uhlí.

prezentace zde….

 


Proměny Žacléře (8)

Pohled na podloubí na náměstí.

 

proměna zde….

 


Z archivu Švermafilmu

Poznávací výlet 2013

Žacléřský Klub žen pořádal 17.8.2013 pro děti poznávací  výlet do přírody.

video zde….

 


Proměny Žacléře (7)

Pohled na hlavní silnici před Kulturním klubem a Základní školu.

 

proměna zde….


Žacléřáci šijí roušky

I naše město čelí, ač zatím snad jen v rovině prevence, celosvětové pandemii koronaviru. S ohledem na vládní nařízení vznikla téměř z hodiny na hodinu obrovská poptávka po ochranných rouškách. První roušky ušila Mirka Hušková pro svou rodinu, poté nabídla roušky na Facebooku i spoluobčanům, zdarma. Jelikož byl zájem enormní, požádala mě o pomoc při stříhání a žehlení potřebného materiálu. Ve velmi krátké době se do výroby zapojili i další, kteří distribuci roušek do ulic našeho města výrazně urychlili – Karel Rychetský, Martin Vlasák, Jan Schubert, Gabina Kluhová, Simona Tišlerová, Simona Vaňurová, Karolína a Kateřina Hávovy, Markéta Košťálová, Kateřina Rosecká, Simona Pohlová a v neposlední řadě i Lenka Businská a Libor Klenner st.

video zde….


Z archivu Švermafilmu

Setkání žacléřských pamětníků pořádané Klubem žen v Hotelu Sport roku 2012.

video zde….

 


Proměny Žacléře (6)

Ulice Revoluční čp. 191

proměna zde….

 


VIII. ročník                    HISTORICKÉHO TROJBOJE NA SKI

Krakonoš držel svou ochranou ruku nad letošním závodem retro lyžařů, ponechal trocha sněhu a zajistil slušné počasí. Závod se konal tradičně pod kopcem Polák.

video zde….


Proměny Žacléře (5)

Na Pilíři

Foto žacléřského pivovaru.

proměna zde….