Aktuality


Petr Heisler 70 let

Petr Heisler oslavil v úterý 23. července 2019 své životní jubileum 70 let. Přejeme mu do dalších let stálé zdraví a veselou mysl.

Schatzlar-zacler.cz a Švermafilm

 


Publicita projektu Hornického skanzenu Dolu J. Šverma

Na žádost Obecně prospěšné společnosti Důl J. Šverma jsem ve spolupráci se Švermafilmem natočil dva reklamní spoty na Hornický skanzen, které vysílá Východočeská televize V1. Jedná se o publicitu Projektu „Sociální zázemí hornického skanzenu včetně interaktivního dětského hřiště v k.ú. Lampertice“, který byl realizován z prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Video 1 zde…          Video 2 zde….


Voříškiáda 2019

Žacléřský kynologický klub pořádal v neděli  23. června ve svém areálu druhý ročník soutěže pro voříšky.

 

Video zde….


Bornfloss rock 2019

Od pátku 13. června probíhala v areálu občanského sdružení BORNFLOSS letní přehlídka hudebních skupin s názvem  BORNFLOSS ROCK 2019. Během dvou dní zde vystoupily skupiny různých žánrů a pořadatelé této akce Ruda Friede a Atila Nagy odvedli opět skvělou práci při zajištění této tradiční akce.

Video zde….


Děti na startu

Barevná školka se v tomto školním roce zapojila do celonárodního projektu „Děti na startu“, který je věnovaný dětem ve věku 4 – 9 let. Cílem akce bylo probudit nebo upevnit u dětí radost z pohybu. Jak se to malým sportovcům podařilo, posuďte sami.

Video zde….


Drift Day AMK Žacléř 2019

V sobotu 25. května uspořádal na parkovišti před areálem Dolu J. Šverma Rýchorský Automotoklub akci Drift Day. Ani rozmary počasí nepokazily závodníkům a četnému publiku pro naše město ojedinělý zážitek.

Video zde….


Schéma majitelů žacléřských dolů, přádelny lnu a držitelů žacléřského panství.

Pro knihu o žacléřských dolech jsem vytvořil grafické schéma vlastníků důlních měr a jejich postupné převody na jiné důlní podnikatele či sloučení v jednotlivá těžařstva. To vše až do roku 1898, kdy je koupil Západočeský báňský akciový spolek a sloučil vše do jednoho podniku, který byl následně v roce 1945 znárodněn. Z dostupných zdrojů s použitím stejného grafického tématu jsem sestavil schéma majitelů žacléřské přádelny lnu a držitelů žacléřského panství.

 


 

Vzpomínka na most v Prkenném Dole

Do sekce video jsem přidal krátký dokument o silničním mostu  v Prkenném Dole, jak je natočil Švermafilm v roce 2007 před jeho odstraněním.

Video zde….

 


Besídka Barevné školky Na Pilíři    třída Myšky 24.4.2019

Krátký záznam vystoupení dětí.

 

Video zde….


Výstava „Jak šel čas“

Tento měsíc probíhá na Rýchorském náměstí čp. 38 v domě paní Hejnové (bývalá prodejna Teta) výstava pod názvem „Jak šel čas“. Žacléřská rodačka paní Ladislava Šmídová na ní představuje svoji sbírku panenek a kočárků. Tuto výstavu je možno shlédnout do konce dubna vždy v úterý a čtvrtek od 12 do 17 hod. a v neděli od 9 do 17 hod. Natočil jsem krátkou reportáž o její sběratelské vášni.

Reportáž zde….                                             Foto z výstavy zde….