Aktuality


Zimní Růžový palouček

V pátek 13. ledna za dopoledního krásného počasí jsem si na běžkách projel okruh od kopce Poláku ke státní hranici. Podél ní jsem vystoupal na Růžový palouček, místo posledního loučení J. A. Komenského s vlastí. Byl jsem zvědavý, jak v zimním období připomíná toto místo odchod učitele národů do exilu. Ačkoliv vedle pomníku prochází hojně navštěvovaná turistická běžecká stopa

Skutečnost, že se na tomto místě stalo pro náš národ něco významného, připomíná pouze torzo starého památníku, avšak již bez popisu. Ze sněhu jen částečně vyčnívají nedávno umístěné lavičky patřící k novému památníku, ty však historii místa neobjasní, jen silně připomínají zasněžené místo pro táborový oheň. Takže běžkař-turista chtějící si z tohoto místa pořídit vypovídající fotografii na památku nebo selfie na Facebook nebude mít snadný úkol. Zdokumentovat místo tak, aby bylo ze záběru poznatelné, o které se jedná, je v tomto ročním období téměř nemožné.  Je škoda, že realizátor ani zadavatel tohoto projektu nevzali v potaz, že horizontální provedení tohoto díla zůstane, byť jen pod nepatrnou sněhovou nadílkou, zimním návštěvníkům skryto.

Obrázek v záhlaví článku je fotomontáž !!!

Posuďte sami na krátkém videu zde…

 


Výroční členská schůze KČT

V sobotu 15. prosince 2018 se sešli členové žacléřského Klubu českých turistů na své výroční schůzi v hotelu SPORT. Předseda oddílu Vašek Čech všechny přivítal a zhodnotil letošní sezónu a představil plány do budoucna.  Minutou ticha uctili památku zemřelých členů. Pokladník podal zprávu o hospodaření a stavu financí a poté se rozproudila diskuse. 

Foto zde…


Barborka v Kowarech

Jako spoluautor knihy Hornictví na Žacléřsku vydané ve spolupráci s polský městem Kowary jsem byl pozván starostkou paní Elizabet Zakrzewskou na oslavy svátku sv. Barbory.

První část oslav proběhla za hojné účasti občanů v slavnostní síni tamní radnice, kam byla slavnostně přinesena hornická standarda a kde zazněla hornická hymna. Poté promluvila paní starostka o historii hornictví ve městě. Právě to je ve městě pravidelně s úctou a veškerou vážností připomínáno mnohými tradicemi, neboť mělo zásadní vliv na rozvoj města. Vystoupení žáků školy zakončilo formální část oslav, po které následovalo položení květin u pamětní desky na budově Hornického muzea jako vyjádření tiché vzpomínky na nežijící hornické kamarády.

Na druhou část oslav jsme se přesunuli do podzemí hornického skanzenu uranového dolu „Liczyrzepa”, kde zástupci města a horníků poděkovali květinovými dary sv. Barboře za její ochranu. Záštitu nad dalšími oslavami převzal jako nejvyšší hornická autorita pan Franciszek Gawor. Zazněly hornické písně, hodovalo se a pro zahřátí bylo podáváno tradiční teplé pivo, které však nezahřálo tolik, proto, abychom úplně neprochladli, přesunuly se oslavy do hotelu Jelenia Struga, který je s podzemím spojen. A kde byl další prostor pro setkání s přáteli.

Na těchto akcích si vždy uvědomím, jak je pro každé město a jeho občany důležitá historie místa, ve kterém žijí. Bez vědomí sounáležitosti se stěžejními historickými událostmi se z jedinců stávají pouze obyvatelé. Domnívám se, že v úkolu pomáhat občanů vytvářet soudržné a obohacující prostředí, je úloha městského úřadu nezastupitelná. Pojďme si vážit toho, co naši předci dokázali, co zajišťovalo po dlouhá staletí živobytí mnoha rodinám.

Jirka Mauer                                     Foto zde…