Historie


Porcelánka rodiny Pohlů

Žacléřská porcelánka oslaví v tomto roce výročí 140 let od svého vzniku. Historii zakladatelů této firmy, rodiny Pohlů a rozvoj tohoto průmyslu v Krkonoších popisuje Antonín Tichý ve svém článku.

celý článek zde…


Žacléřské skoky na lyžích

V roce 1882 byl v Žacléři založen německý tělovýchovný spolek Der deutsche Turn-verein, rovněž nazývaný Duch hor, ve kterém cvičili všichni muži, ženy, žáci i děti. V roce 1920 v něm vznikl oddíl zimních sportů Wintersportverein Aupenthal, jehož členové postavili v tomtéž roce za porcelánkou na kopci Pohlberg neboli „Polák“ skokanský můstek s kritickým bodem 50 metrů.

 celý článek zde… 


Stavba a otevření Národního domu

Na 8. července 2018 připadá výročí 90 let od otevření Národního domu v Žacléři. Zde můžete nahlédnout do historie výstavby a jejího financování zpracované podle archivních materiálů. 

 celý článek zde…