O stránkách

Rád bych na těchto webových stránkách prezentoval žacléřskou minulost kulturní, společenskou i sportovní tak, jak byla zachycena v průběhu let. Autorem videozáznamů je kolektiv amatérského filmového studia Švermafilm, fotografie jsou prací fotokroužku, který působil v Kulturním domě bývalé odborové organizace Dolu Jan Šverma, najdete tu však i fotografie ze soukromých alb či kronik sportovních oddílů.

Tento materiál je řazen do jednotlivých kategorií, je datován, místně určen a je-li to možné, jsou uvedena jména zachycených osob. To vše proto, aby se z nich časem nestaly jen mrtvé obrázky, ale aby si i pro generace příští uchovaly svou vypovídací hodnotu.

Materiály zde uvedené mi byly zapůjčeny za účelem prezentace, nejsem jejich autorem, a proto do nich nevkládám žádné ochranné prvky proti kopírování, vždy uvádím zdroj.

Základem těchto webových stránek se stal archiv filmů Švermafilmu, který mi ke zpracování poskytl pan Klaus Müller, fotografie zachycující éru žacléřských skokanů na lyžích jsou ze soukromých alb pana Petra (Ajky) Heislera. Fotografie od Ladislava (Laco) Poláka dokumentují bigbítovou skupinu Atlantic. Nechybí ani snímky z mé sbírky, které připomínají žacléřské ochotnické divadlo.

V brzké době rovněž plánuji rozšířit web o novou rubriku rozhovorů, v nichž bych rád vyzpovídal ty, kteří se na rozvoji kultury či sportu v našem městě nemalou měrou podíleli,  opomenuti nezůstanou ani pamětníci významných událostí. A nejen to, letošní rok s sebou nese hned dvě velká výročí žacléřské historie, kterým bude na tomto webu věnována pozornost.

Aby se obsah webu mohl i nadále rozrůstat, rád bych touto cestou poprosil občany Žacléře o zapůjčení tematických fotografií ze soukromých alb.

Jirka Mauer