Proměny Žacléře


18.Pohled do náměstí směrem k Městskému úřadu.

 

 

foto zde….


17. Pohled od Městského úřadu do Rýchorské ulice směrem k zámku.

 

 

foto zde….


16. Pohled od autobusové zastávky porcelánka směrem k základní škole.

 

 

foto zde….


15. Prodejna Otesánek čp.8.

Původně hostinec „U Medvěda“ na náměstí, který byl již před 1. sv. válkou majetkem rodiny Püchlel. Po 2. sv. válce byla tato rodina odsunuta. Později zde byla prodejna Jednoty a měla zde kanceláře Domovní správa.

foto zde….


14. Nádraží.

Provoz železniční stanice byl zahájen v roce 1882. Vrchní oficiál  a správce Josef Wander dostává v roce 1930 od Ředitelství státních drah pochvalné uznání za vkusnou výzdobu stanice květinami . Osobní přeprava Žacléř – Lampertice – Královec skončila v roce 2008.

foto zde….


13. Dům čp. 321, 322 Žacléř.

V roce 1932 patřil tento dům do katastru obce Bobr s popisným číslem 135. Vlastníkem byl řezník Franz Thamm. Vlevo je řeznický obchod.

foto zde….

 


12. Dům čp. 122 bývalá Spořitelna

Dům který postavil v roce 1900   Mr. Pharm. Josef Scheithaurem jako svou novou lékármu. Stará lékárna byla v  podloubí vedle dnešního muzea. Později zde měla pobočku Česká Spořitelna.

foto zde….


11. Dům čp. 330 vedle bývalé konírny, dříve hostinec Karla Raucha čp. 93 katastr obce Bobr.

 

foto zde….


10. Pohled na prodejnu v Červené kolonii, dříve konzum spolku „VLASTNÍ SILOU“

 

foto zde….


9. Pohled z náměstí ke kostelu

Vpravo bývalý hostinec, který byl po požáru zbourán a na jeho místě postavená v roce 1928 tiskárna. 

 

foto zde….

 

 


8. Pohled na podloubí na náměstí

 

 

foto zde ….

 


7. Pohled na hlavní silnici před Kulturním klubem a Základní školu.

 

foto zde….

 


6. Začátek ulice Revoluční

Vlevo dům čp. 191 nazývaný dříve Schüttboden (Sýpka). Vpravo řadová výstavba, která v 70. letech nahradila pět hrázděných domků (Fünfhäuser). Původní stavby byly v  majetku žacléřské přádelny lnu.

foto zde….


5. Na Pilíři

Vpravo žacléřský pivovar postavený v roce 1800. Poslední soukromý majitel Karl Petrasch. 

foto zde….

 


4. Pohled na hlavní silnici

Vpravo bývalá prodejna ELEKTA

 

foto zde….

 


3. Pohled na roubenky u hl. silnice 

foto zde….

 

 


2. Pohled na českou školu

Pohled na školu postavenou v roce 1925 v období mezi první a druhou světovou válkou.

foto zde….

 


1.   Pohled z kopce Poláku

Tato fotografie byla pořízena v létech 1925 až 1927 z kopce Poláku z míst skokanského můstku. Datace je určena podle dostavěné české školy otevřené v roce 1925 a rozestavěného Národního domu, kde byl položen téhož roku základní kámen.

foto zde….