Položení základního kamene nového Kulturního domu 1959

V poválečných letech sídlil Závodní klub dolu v dnešním Penzionu Sport, později se přemístil do bývalé Breitovy vily, dnešní základní umělecké školy. Sem bylo soustředěno veškeré kulturní dění v našem městě včetně tanečních zábav. V přilehlém parku bylo dřevěné pódium, kde vystupoval místní taneční orchestr a kde byly promítány filmy. Na tomto místě se každoročně slavil Hornický den doprovázený bohatým kulturním programem. Hornické oslavy v letech 1958 a 1959 zachytili filmaři ze Švermafilmu Žacléř. 

 film Hornický den 1958                           film Hornický den 1959

Na přelomu 50. a 60. let byla rámci rozvoje Dolu J. Šverma započata výstavba sídliště B. Němcové včetně občanské vybavenosti, jeslí a mateřské školy. Největší stavbou této investice byl kulturní dům s širokoúhlým kinem pro 400 diváků. V záměru této stavby byl i hotel, který však nebyl z důvodů přesunu investic nakonec postaven.

film Otevření Kulturního domu ROH DJŠ v Žacléři 1964

Předseda Městského Národního výboru Štola v pozadí K. Kult, J. Motyčka, L. Heisler, J. Vilímek

Položení základního kamene proběhlo 13. 9. 1959 za účasti zástupců města, Odborového svazu ROH a podnikového  ředitelství Východočeských uhelných dolů.

Stavba byla dokončena v roce 1964. Slavnostní předání tohoto kulturního stánku započalo průvodem v čele s hornickou dechovkou, který vyrazil od Breitovy vily k novému kulturnímu stánku. Přestřižení pásky provedl ředitel VUD Karel Kult a předal budovu do rukou předsedy ROH Josefu Motyčkovi.